Informācija par "Izaicinājums: Atkritumiem NĒ"

PAPILDINFORMĀCIJA_0 [PDF]

Projekta nolikums [PDF]

Sazināties ar organizatoriem

1. Izpētīju

PAPILDINFORMĀCIJA_1 [PDF]

Dalībnieki izpēta iepakojumu dažādām produktu grupām, kas iegādāti viņu mājsaimniecībā. Skolēni noskaidro iepakojuma veidu, tilpumu, izmantoto materiālu, tā sastāvu, pārstrādes iespējas, sadalīšanās ilgumu un ietekmi uz vidi. Uzskaita nedēļas laikā atkritumos izmestā iepakojuma daudzumu (vienības pa veidiem). Apkopo iegūto informāciju, izdara secinājumus.

Visu komandas dalībnieku nedēļas laikā atkritumos izmestos iepakojuma veidus uzskaitiet šajā anketā.

2. Apdomāju

PAPILDINFORMĀCIJA_2 [PDF]

Dalībnieki veido individuālus plānus, kādus atkritumus iespējams samazināt, mainot iepirkšanās paradumus. Apspriež plānus ģimenē, grupā ar komandas biedriem un skolotāju.

Uzrakstiet, kādus iepakojuma atkritumu veidus komanda plāno samazināt, kādā veidā to darīs un aprakstiet galvenno apņemšanos šajā anketā

3. Izmēģināju

PAPILDINFORMĀCIJA_3 [PDF]

Dalībnieki izmēģina izstrādātos plānus ieviest dzīvē vismaz 1 mēnesi. Veic korekcijas, ja nepieciešams. Atkārtoti uzskaita nedēļas laikā atkritumos izmestā iepakojuma daudzumu (vienības pa veidiem). Apkopo rezultātus, fiksē pārmaiņas, problēmas un grūtības, ar kurām saskārās. Apspriež rezultātus ģimenē, grupā ar komandas biedriem un skolotāju.

Visu komandas dalībnieku nedēļas laikā atkritumos izmestos iepakojuma veidus uzskaitiet šajā anketā

4. Iesaku

PAPILDINFORMĀCIJA_4 [PDF]

Komanda kopīgi sagatavo ieteikumus, rekomendācijas citiem - kā rīkoties, lai samazinātu vai pavisam atteiktos no iepakojuma atkritumu radīšanas, tādējādi saudzējot vidi. Uzņem video, kurā atspoguļo šos ieteikumus. Augšupielādē video tīmekļa vietnē. Atbildiet, lūdzu, uz beigu jautājumiem un pievienojiet linku uz video šajā anketā