Iedzīvotāju piedāvātie risinājumi produktu iepakojumu uzlabošanas jomā

2023.gada nogalē SIA “Zaļā josta” rīkoja radošo konkursu par ilgtspējīgu iepakojuma dizainu, ar mērķi pievērst sabiedrības uzmanību un veicināt izpratni par pašlaik Latvijā izmantotiem produktu iepakojumiem – analizējot   iepakojuma materiālus (papīrs, plastmasas, u.c.), un iespēju tos pārstrādāt.

Konkursā tika aicināts piedalīties ikviens, neatkarīgi no vecuma. Konkursa ietvaros tika izvēlēti konkursa laureāti.

Lai sabiedrību mudinātu aizdomāties par Latvijas tirgū esošajiem videi nedraudzīgajiem produktu iepakojumiem, un radīt patērētāju iniciētu pieprasījumu ražotājiem mainīt šos iepakojuma veidus uz tādiem, kurus ir iespēja pārstrādāt, dalāmies ar konkursa dalībnieku piedāvātiem risinājumiem iepakojumu uzlabojumu jomā.

Par videi draudzīgāku dzīvesveidu mums visiem!