Pieredzes stāstu konkurss "Mani zaļie Ziemassvētki"

pamaniAdventes laiks un gada nogales svētki pārsvarā asociējas ar īpašu telpu dekorēšanu, dāvanu sagādāšanu, svētku mielasta sarūpēšanu, veikalu apmeklējumiem un citām aktivitātēm, kas paredz resursu patēriņu un potenciāla atkritumu apjoma radīšanu. “Zaļā josta”, mudinot iedzīvotājus samazināt veikalu apmeklējumu skaitu un veicinot resursu taupīšanu, vēlas apkopot un īpaši izcelt Latvijas iedzīvotāju vērtīgākās idejas, kā sagatavoties svētkiem un svinēt svētkus zaļi. Labākās idejas un to autori tiks popularizēti plašsaziņas līdzekļos, aicinot pārējos iedzīvotājus smelties iedvesmu, lai arī savā mājā ieviestu videi draudzīgas svētku tradīcijas. 

NOLIKUMS (PDF formātā)

PLAKĀTS (PDF formātā) 

PLAKĀTS (JPG formātā)

Dalība konkursā “Mani zaļie Ziemassvētki” ir iespēja kļūt par vietēja mēroga iedvesmotāju padarīt gada sirsnīgākos svētkus zaļākus, dabai draudzīgākus un ilgtspējīgākus.

Konkursa organizatori: “Zaļā josta” sadarbībā ar veikalu tīklu “Sky”.

Konkursa izsludināšana: Pieredzes stāstu konkurss “Mani zaļie Ziemassvētki” tiek izsludināts 2020. gada 7. decembrī sociālajā tīklā “Facebook” un “Zaļā josta” mājaslapā www.zalajosta.lv. 
Konkursa nolikums atrodams mājaslapās www.zalajosta.lv un www.tirailatvijai.lv 

Dalībnieki: Dalībai konkursā var pieteikties ikviens individuāli, neatkarīgi no vecuma grupas.

Uzdevums: Sagatavot savu pieredzes stāstu par to, kādi ir tavi zaļie Ziemassvētki, kādas ir tavas dabai draudzīgās svētku tradīcijas un kā tu veiksmīgi izmanto otrreizējos izejmateriālus, lai, piemēram, izveidotu svētku rotājumus, iesaiņotu dāvanas dabai draudzīgi. Dalies ar savu ģimenes stāstu un pieredzi, kā sagatavoties svētkiem un svinēt svētkus dabai draudzīgi. 

Pieteikšanās konkursā:

 1. Iesūti savu pieredzes stāstu (līdz 300 vārdiem) kopā ar vizuālo noformējumu (1-3 fotogrāfijas vai 1 videofails) uz e-pastu: konkurss@zalajosta.lv.
 2. Stāstam pievieno: autora vārdu, uzvārdu, vecumu, pārstāvēto Latvijas reģionu/apdzīvotu vietu, e-pastu un kontakttālruni.
 3. Pieteikumus konkursam jāiesūta no 2020. gada 7. decembra līdz 16. decembra plkst. 23:59. Pieteikumi, kas iesniegti vēlāk, netiek pieņemti konkursam. 
 4. Labāko stāstu autoru paziņošana 2020. gada 21. decembrī, publicējot informāciju www.zalajosta.lv un www.tirailatvijai.lv, kā arī sazinoties ar uzvarētājiem personīgi.

Konkursa darbu vērtēšana: 

 1. Visus konkursa pieteikumus, kas iesniegti norādītajā termiņā, izvērtēs neatkarīga žūrija.
 2. Starp visiem iesniegtajiem stāstiem tiks izvēlēts un apbalvots viens stāsts katrā no sekojošām tēmām:
 • Labākais pieredzes stāsts resursu taupīšanas veicināšanai svētku periodā;
 • Labākais pieredzes stāsts otrreizējo izejvielu pielietošanai svētku noskaņas radīšanai;
 • Labākais pieredzes stāsts sabiedrības iedvesmošanā dzīvot zaļāk svētku periodā.

Balvu fonds: 

 1.  Interesantāko, oriģinālāko un vērtīgāko stāstu autori katrā no izvirzītajām tēmām saņems dāvanu grozus no veikala “Sky” 75 Eur vērtībā.
 2.  Konkursa organizatori un atbalstītāji patur tiesības ar specbalvām apbalvot savu simpātiju balvu ieguvējus.

Konkursa norise un personas datu aizsardzība: 

 1. Piesakoties konkursam, dalībnieki piekrīt, ka viņu sniegtie personas dati (informācija, ko dalībnieki ir norādījuši par sevi un iesniegtās fotogrāfijas vai videofaili) tiek apstrādāti ar mērķi nodrošināt konkursa organizēšanu. 
 2. Dalībnieku fotogrāfijas un videofaili var tikt izmantotas konkursa un ar to saistīto pasākumu publicitātes nolūkiem.
 3. Konkursa organizatori apliecina, ka saņemtie personas dati netiks nodoti trešajām pusēm un tiks apstrādāti saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.
 4. Savu piekrišanu personas datu apstrādei un līdz ar to savu dalību šajā konkursā dalībnieks var atsaukt jebkurā brīdī, rakstot uz konkurss@zalajosta.lv.
 5. Ja konkursā piedalās nepilngadīgas personas, dalībniekiem, kas piedalīsies konkursā, ir jāiegūst bērnu likumisko pārstāvju piekrišana par to, ka fotogrāfijas vai videofaili, kuros redzamas nepilngadīgas personas, var tikt publiskotas un ievietotas tiešsaistes sociālo tīklu portālos publicitātes nolūkā.

Piezīme: Konkursa organizētāji patur tiesības mainīt konkursa nolikumu, ja rodas objektīvi iemesli ( konkursa dalībnieku skaits, utt.). Visi veiktie grozījumi tiks publicēti interneta vietnēs www.zalajosta.lv un www.tirailatvijai.lv.