Izlietoto bateriju vākšanas konkurss

Izlietoto bateriju vākšanas konkurss

“Zaļā josta” sadarbībā ar AS “BAO” un Valsts izglītības satura centru aicina Latvijas pirmsskolas, vispārējās, interešu un profesionālās izglītības iestādes iesaistīties izlietoto bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!” 2018./2019. mācību gadā. Piedaloties konkursā, ikkatrs tā dalībnieks veicinās videi kaitīgu preču nenonākšanu dabā un to pārstrādi otrreizējās izejvielās, saudzējot vidi un taupot resursus.

Reģistrē savu mācību iestādi izlietoto bateriju vākšanas konkursam!

Izlietoto bateriju vākšanas konkurss izglītības iestādēm kļuvis par ikgadēju tradīciju, ar kuras palīdzību “Zaļā josta” īsteno videi kaitīgu preču reģenerāciju Latvijā. Konkurss ik gadu apvieno bērnus un jauniešus, palīdzot visiem piedalīties tīras Latvijas vides veidošanā un vērtīgu resursu taupīšanā. Turklāt konkursa laikā bērni mācās izprast izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi, iepazīst bateriju pārstrādes gaitu un savām acīm ierauga, cik daudz šo videi kaitīgo atkritumu katrs no mums ik gadu rada.

Bateriju vākšanas konkursa dalībniekiem lūdzam veikt drošības un piesardzības pasākumus attiecībā uz bateriju vākšanu un glabāšanu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”.

Kādas baterijas tiek vāktas konkursa ietvaros?

Šī konkursa ietvaros audzēkņi tiek aicināti vākt dažādu elektroierīču baterijas – akumulatorus, bet netiek vākti “automobiļu akumulatori”, kuros izmantots elektrolīts šķidrā vai gēla veidā.

Pieteikšanās konkursam

Pieteikšanās konkursam norisinās līdz 2019.gada 28.februārim.
Konkursā aicinātas pieteikties Latvijas pirmsskolas izglītības iestādes, vispārējās izglītības iestādes, interešu izglītības iestādes un profesionālās izglītības iestādes.

Bateriju vākšana un uzskaite

Konkursa ietvaros drīkst vākt un pārstrādei nodot tikai izlietotas baterijas un akumulatorus, kas vairs nav derīgi lietošanā. Baterijas vākt iespējams līdz 2019.gada 28.februārim. Līdz tam laikam konkursa datu bāzē jāreģistrē izglītības iestādes savāktais izlietoto bateriju daudzums, kā arī jānorāda aktīvākais bateriju individuālais vācējs.

Uzvarētāju noteikšana un apbalvošana

Konkursa uzvarētājus noteiks gan pēc savāktā izlietoto bateriju apjoma uz vienu izglītības iestādes audzēkni, gan pēc kopējā izglītības iestādes savāktā bateriju apjoma.
Konkursa rezultāti tiks apkopti un paziņoti 2019.gada 6.maijā, noskaidrojot, kuri konkursa dalībnieki saņems balvas no “Zaļā josta” un konkursa atbalstītājiem – naudas balvas 400 EUR, 300 EUR un 200 EUR vērtībā. Konkursa organizatori ar pārsteiguma balvām apbalvos arī centīgākos skolēnus – aktīvākos izlietoto bateriju vācējus.
2019.gada maijā norisināsies konkursa uzvarētāju apbalvošana, par kuras norisi un vietu tiks paziņots vēlāk.

Papildu informācija:

Par konkursa norisi: Aija Caune, e-pasts: konkurss@zalajosta.lv; tālr.: 67808321; mob.tālr.: 29277035