Izaicinājums: “Atkritumiem NĒ” 2019

Konkurss

Komandu iespējams pieteikt līdz 15.10.2019.

Uzmanību! Sakarā ar ārkārtas stāvokli valstī, reģistrēto komandu veikums un video materiāls tiek pieņemts līdz pat 31.05.2020! 

Lai veselībai un videi draudzīga sevis izaicināšana tīrākas vides veidošanai!

Lai pieteiktos konkursam:
1. Ja ir lietotāja profils, pieslēdzies
2. Ja nav lietotāja profils, reģistrējies


Valsts izglītības satura centrs un “Zaļā josta” izsludina izaicinājumu skolēniem “Atkritumiem NĒ”. Izaicinājuma laikā skolēnu komandām līdz 10 personu sastāvā mēneša laikā jāmaina savi un savas ģimenes ikdienas paradumi, cenšoties maksimāli samazināt radīto atkritumu apjomu. Izaicinājums balstīts uz bezatkritumu dzīvesveida filozofiju, aktualizējot dažādus veidus, kā dzīvot videi draudzīgāk, samazinot patērēto resursu apjomu un radīto atkritumu daudzumu. 

 

 

Izaicinājuma nolikums

Uzmanību! Sakarā ar ārkārtas stāvokli valstī, reģistrēto komandu veikums un video materiāls tiek pieņemts līdz pat 31.05.2020! 

Plakats

Kas var piedalīties izaicinājumā?

Izaicinājumā piedalās skolēnu komandas līdz 10 personu sastāvā. Komandu vada izglītības iestādes pārstāvis – skolotājs, metodiķis utt. 

Kā var pieteikties?

Komandu izaicinājumam iespējams pieteikt līdz 15.10.2019.

Kas būs jādara izaicinājuma dalībniekiem?

Izaicinājuma dalībniekiem būs jāveic uzdevumi 4 posmos:

1. Izpētīju.

Dalībnieki izpēta iepakojumu dažādām produktu grupām, kas iegādāti viņu mājsaimniecībā. Skolēni noskaidro iepakojuma veidu, tilpumu, izmantoto materiālu, tā sastāvu, pārstrādes iespējas, sadalīšanās ilgumu un ietekmi uz vidi. Uzskaita nedēļas laikā atkritumos izmestā iepakojuma daudzumu (vienības pa veidiem). Apkopo iegūto informāciju, izdara secinājumus.

2. Apdomāju. 

Dalībnieki veido individuālus plānus, kādus atkritumus iespējams samazināt, mainot iepirkšanās paradumus. Apspriež plānus ģimenē, grupā ar komandas biedriem un skolotāju.

3. Izmēģināju. 

Dalībnieki izmēģina izstrādātos plānus ieviest dzīvē vismaz 1 mēnesi. Veic korekcijas, ja nepieciešams. Atkārtoti uzskaita nedēļas laikā atkritumos izmestā iepakojuma daudzumu (vienības pa veidiem). Apkopo rezultātus, fiksē pārmaiņas, problēmas un grūtības, ar kurām saskārās. Apspriež rezultātus ģimenē, grupā ar komandas biedriem un skolotāju.

4. Iesaku. 

Komanda kopīgi sagatavo ieteikumus, rekomendācijas citiem - kā rīkoties, lai samazinātu vai pavisam atteiktos no iepakojuma atkritumu radīšanas, tādējādi saudzējot vidi. Uzņem video, kurā atspoguļo šos ieteikumus. Augšupielādē video tīmekļa vietnē.

Ko iegūs izaicinājuma dalībnieki?

Pārliecība, ka pašu spēkiem ir izdevies sasniegt ievērojamas izmaiņas vides stāvokļa uzlabošanā, kā arī uzskatāms apliecinājums, ka izaicinājuma rezultātā ir izdevies ievērojami samazināt radīto atkritumu apjomu, ir galvenais sasniegums un balva ikvienam Izaicinājuma dalībniekam. Taču organizatori ir parūpējušies arī par papildu dāvanām.

Visiem dalībniekiem, kas būs veikuši visus posmus  un augšupielādējuši video līdz 1. maijam, būs garantēta dāvana – ielūgums uz Zaļās jostas Vides svētkiem 2020. gada maijā. Beziepakojuma veikali apbalvos savas favorītkomandas ar pārsteiguma balvām. Valsts izglītības satura centrs organizēs izglītojošus kursus Izaicinājuma dalībkomandu pedagogiem.

Kas ir izaicinājuma galvenie idejas līderi?

Izaicinājumu “Atkritumiem NĒ” organizē Valsts izglītības satura centrs un “Zaļā josta”. Par ideju maksimāli samazināt radīto atkritumu apjomu un mainīt sabiedrības ikdienas ieradumus iestājušies beziepakojuma veikali: Burka, Zemes draugs, Turza, Ber un sver, Ieber.lv.

Ar ko sazināties?

Par izaicinājumu, izglītojošiem kursiem pedagogiem, jautājumiem par nolikumu un uzdevumu izpildi – Inese Liepiņa, Valsts izglītības satura centrs, 60001630, e-pasts inese.liepina@visc.gov.lv

Par atkritumu šķirošanu, pārstrādi, ietekmi uz vidi – Laima Kubliņa, “Zaļā josta”, 26710793, laima.kublina@zalajosta.lv 

Lai pieteiktos konkursam:
1. Ja ir lietotāja profils, pieslēdzies
1. Ja nav lietotāja profils, reģistrējies