Vidzemes reģiona skolu audzēkņi nodod pārstrādei 4517,8 kg izlietotu bateriju

mIr noslēgusies “Zaļā josta” rīkotā izlietoto bateriju vākšanas konkursa “Tīrai Latvijai” 2020./2021. mācību gada sezona, kuras ietvaros pārstrādei  akciju sabiedrībai “BAO” nogādātas nepilnas 19 tonnas šo videi kaitīgo atkritumu. Lai arī pastāvošo ierobežojumu un attālinātā mācību procesa dēļ kolektīvā bateriju vākšana skolās šogad nebija iespējama, tomēr 67,5 tūkstoši Latvijas bērnu un jauniešu no 295 mācību iestādēm čakli iesaistīja savas ģimenes bateriju vākšanā. Vidzemes reģionu konkursā pārstāvēja 50 izglītības iestādes, savācot 4517,8 kg izlietotu bateriju. 


“Ir būtiski skaidrot videi kaitīgu atkritumu ietekmi uz dabu, kā arī mācīt bērnus jau no mazotnes atbildīgi un saudzīgi izturēties pret vidi mums apkārt,” norāda “Zaļā josta” pārstāve Laima Kubliņa, uzsverot, ka Vislatvijas izlietoto bateriju vākšanas kampaņa “Tīrai Latvijai” kļuvusi par nozīmīgu ikgadēju vides izglītības projektu simtiem Latvijas izglītības iestādēs. Jāatgādina, ka izlietotas baterijas ir videi kaitīgi atkritumi, kuri, nepareizi apsaimniekoti, spēj ne tikai piesārņot augsni un gruntsūdeņus ar ķīmiskiem savienojumiem un smagajiem metāliem, bet arī radīt nopietnus veselības traucējumus. Tāpēc to pareiza apsaimniekošana ir īpaši būtiska. Dalība konkursā “Tīrai Latvijai” sniedz ne tikai acīmredzamu ieguldījumu vides stāvokļa uzlabošanai, bet arī māca ilgtermiņā bērniem un jauniešiem pareizas atkritumu apsaimniekošanas pamatprasmes.


Aktīvākie izlietoto bateriju vācēji Vidzemes reģionā šogad mācās Smiltenes vidusskolā, kuras audzēkņi savākuši pārstrādei 482,6 kg bateriju. Lizuma vidusskolas audzēkņi pārstrādei nogādāja 361 kg bateriju. Čakli pastrādāja ar paši mazākie Vidzemes reģiona iedzīvotāji. Pirmsskolas izglītības iestādes “Burtiņš” audzēkņi savāca 275 kg bateriju, Mazsalacas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi pārstrādei nodeva 235 kg bateriju, bet Ērgļu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” audzēkņi savākuši 203 kg bateriju.


Visvairāk izlietoto bateriju Vidzemes reģionā izdevies savākt Gulbenes pilsētas un novada izglītības iestādēm, savācot 840 kg izlietotu bateriju. Gulbenes novadā īpašus nopelnus kampaņā “Tīrai Latvijai” izcīnīja Lizuma vidusskolas audzēkņi, kas savāca 361 kg bateriju, un Lejasciema pirmsskolas izglītības iestāde “Kamenīte”, kuras audzēkņi savāca 128 kg bateriju.


Smiltenes pilsētu un novadu kampaņā “Tīrai Latvijai” pārstāvēja 3 izglītības iestādes, kopumā savācot 605 kg izlietotu bateriju. Galvenie nopelni novadā pienākas Smiltenes vidusskolas audzēkņiem, kas pārstrādei nogādāja 482 kg izlietotu bateriju.


Madonas pilsētu un novadu konkursā pārstāvēja 8 izglītības iestādes, savācot 359 kg bateriju. Visaktīvākās no tām – Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”, kuras audzēkņi savāca 130 kg bateriju, kā arī Praulienas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa", kuras audzēkņi kopā ar ģimenēm savāca pārstrādei 98 kg bateriju. 


Būtisks rādītājs, kas parāda konkursa dalībnieku čaklumu, ir vidējais savāktais izlietoto bateriju apjoms, rēķinot uz vienu izglītības iestādes audzēkni. Parasti konkursā “Tīrai Latvijai” visvairāk izlietoto bateriju uz vienu audzēkni savāc tieši mazās reģionālās izglītības iestādes. Šogad Vidzemes reģionā čaklākie bateriju vācēji mācās Jura Neikena Dikļu pamatskolas PII grupās Dikļos, kur katrs bērns vidēji ir savācis 4,43 kg bateriju. Lizuma vidusskolas audzēkņi vidēji ir savākuši 4,4 kg bateriju katrs. Savukārt Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas izglītības programmas realizācijas vietā Vidagā audzēkņi vidēji ir nodevuši 3,75 kg izlietoto bateriju katrs.


Izlietoto bateriju vākšanas konkursu “Tīrai Latvijai” organizē “Zaļā josta” sadarbībā ar AS “BAO”, Valsts izglītības satura centru un Latvijas Tirgotāju asociāciju.


Paldies atbalstītājiem “Elektrum” Energoefektivitātes centrs, AS “Swedbank”, SIA “Rūjienas saldējums”, SIA “PURE CHOCOLATE”, SIA “ZEIT HOTEL” Tīklu parks, SIA “Apgāds Zvaigzne ABC” un SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs”.