Vides sakopšanas fotokonkurss “Pamani-sakop-iemūžini”

pamani-sakop-iemūžini

Organizators: “Zaļā josta” projekta “Kas pazūd no acīm, dabā nepazūd” ietvaros

Konkursa nozīme: Cigarešu izsmēķi ir pasaulē izplatītākā dabā sastopamā atkritumu vienība. Arī Latvijas daba smagi cieš no patvaļīgi nomestu izsmēķu radītā piesārņojuma – tie sastopami gan pilsētās, gan ceļmalās, gan masu pulcēšanās vietās, gan piekrastes smiltīs. Izsmēķu radītais piesārņojums skāris jau 98% Latvijas pludmales piekrastes teritorijas. Nonācis dabā, izsmēķis nepazūd un bioloģiski nedegradējas – tā sadalīšanas dabā var ilgt pat 15 gadus.
“Zaļā josta” aktīvi strādā, lai izglītotu sabiedrību par cigarešu izsmēķu kaitīgo ietekmi uz vidi, aicinot tos izmest sadzīves atkritumu konteinerā. Uzņēmuma mērķis ir nodrošināt, lai dabā izsmēķi nenonāktu. Taču, lai attīrītu vidi no dabā jau esošajiem izsmēķiem, nepieciešama ikviena iedzīvotāja iesaistīšanās.
Šogad 19.09.2020. visa pasaule apvienojas, lai Pasaules talkā padarītu vidi tīrāku. Mēs aicinām sākt ar mazām, bet ārkārtīgi nozīmīgām lietām – cigarešu izsmēķiem. Jo, lai arī tie vidē ātri pazūd no acīm, ierušinās smiltīs vai nogrimst ūdenī, dabā tie nepazūd daudzus gadus.

Konkursa izsludināšana: Vides sakopšanas fotokonkursu “Pamani-sakop-iemūžini” izsludina 15.09.2020. Konkurss ilgst līdz 20.09.2020. Konkursa nolikums tiek publicēts “Zaļā josta” mājaslapā www.zalajosta.lv un vietnē www.tirailatvijai.lv. 

Norise: Darbu iesniegšana līdz 20.09.2020 plkst. 23:59.
Tiks atlasīti 10 labākie un interesantākie darbi, kuri tiks publicēti “Zaļā josta” mājaslapā un sociālajos tīklos plašākai apskatei.
Rezultāti un uzvarētāju paziņošana: 21.09.2020.

Dalībnieki: Ikviens iedzīvotājs  - individuāli vai ģimenes lokā. 

Uzdevums:  Nedēļas nogalē, dodoties pie dabas, pievērst uzmanību dabā nomestiem cigarešu izsmēķiem. 
Pastaigas, piknika vai atpūtas pie dabas laikā salasīt izsmēķus atsevišķā traukā (ieteicams caurspīdīgā burkā).
Atraktīvā vai radošā veidā nofotografēt savākto izsmēķu apjomu.
Paveiktā darba fotofiksācijas (ne vairāk par 3 gab.), pievienojot aizpildītu pieteikuma formu (pielikums Nr.1), nosūtīt uz e-pastu konkurss@zalajosta.lv līdz 20.09.2020 plkst. 23:59.
Savāktos izsmēķus izmest sadzīves atkritumu konteinerā, gādājot, lai tie nenonāktu dabā.

Piesardzības normas: Savācot izsmēķus, aicinām lietot darba cimdus.

  • Ja izsmēķu vākšanas pasākumā plānojat iesaistīt bērnus, obligāti izskaidrojiet pareizu rīcību ar atkritumiem un piesardzību, ja tiek atrasti bīstami atkritumi.
  • Ja pasākuma laikā konstatējiet nozīmīgu vides piesārņojumu, nekavējoties ziņojiet par to Valsts vides dienestam, izmantojot bezmaksas mobilo aplikāciju VIDES SOS.

Rezultāts: Tiek attīrīta vide no dabā nonākušiem izsmēķiem.
Sabiedrībā tiek aktualizēti izsmēķu radītā piesārņojuma apmēri, vizuāli parādīts, cik daudz izsmēķu atrodami iedzīvotāju iecienītās atpūtas vietās.
Atpūta pie dabas tiek apvienota ar jēgpilnu pasākumu ģimenes lokā, gādājot par vides sakoptību.

Balvu fonds: Iespaidīgākās savākto izsmēķu foto fiksācijas autors balvā saņem praktisku, sportisku un ilgtspējīgu komplektu 100 Eiro vērtībā, lai dotos pie dabas:

  • Daudzfunkcionālo pārgājienu mugursomu (zīmols Millet);
  • Daudzkārtlietojamo piknika trauku un ēdiena pagatavošanas un pasniegšanas piederumu komplektu (zīmols Light My Fire).
  • Simpātiju balvu ieguvēji saņems daudzkārtlietojamās ūdens pudeles no “Zaļā josta”.

Datu aizsardzība: Piedaloties konkursā, dalībnieks piekrīt 

  • Savu personas datu nodošanai un apstrādei SIA “Zaļā josta” tikai un vienīgi konkursa norises nodrošināšanai;
  • Iesniegto fotogrāfiju publiskošanai “Zaļā josta” mājaslapā un sociālajos tīklos, norādot fotogrāfiju autora vārdu, uzvārdu un pārstāvēto reģionu konkursa publicitātes nodrošināšanai.
  • SIA “Zaļā josta” garantē konkursa dalībnieku datu drošību un neizpaušanu trešajām personām.