Skolēni no Latgales pārstrādei nogādā nepilnas 2,5 tonnas izlietotu bateriju

Skolēni no Latgales pārstrādei nogādā nepilnas 2,5 tonnas izlietotu bateriju

Ir noslēgusies “Zaļā josta” rīkotā izlietoto bateriju vākšanas konkursa “Tīrai Latvijai” 2021./2022. mācību gada sezona, kuras ietvaros sadarbībā ar AS “BAO” pārstrādei nogādātas nepilnas 25 tonnas šo videi kaitīgo atkritumu – tas ir par 6 tonnām vairāk, nekā pērn. Konkursa laikā teju 75 tūkstoši Latvijas bērnu un jauniešu no 314 mācību iestādēm čakli iesaistīja savas ģimenes un draugus izlietoto bateriju vākšanā, kas tagad ir pārstrādātas vērtīgās otrreizējās izejvielās. Latgales reģionu konkursā pārstāvēja 52 izglītības iestādes, savācot 2467,5 kg izlietotu bateriju. 
“Latgales reģiona mācību iestāžu audzēkņi ik gadu aktīvi iesaistās dažādās “Zaļā josta” rīkotās vides izglītības un ar atkritumu šķirošanu saistītās aktivitātēs, uzskatāmi parādot, ka rūpes par dabu latgaliešiem ir ļoti svarīgas,” stāsta “Zaļā josta” pārstāve Laima Kubliņa, uzsverot, ka Vislatvijas izlietoto bateriju vākšanas kampaņa “Tīrai Latvijai” nav izņēmums. Latgales reģionu izlietoto bateriju vākšanā šogad pārstāvēja 52 izglītības iestādes, kas ir par 10 dalībskolām vairāk, nekā pērn. Kopumā izdevies ne tikai savākt un pārstrādei nodot 2 tonnas 467,5 kg bateriju, bet arī izglītot bērnus, kādēļ izlietotās baterijas ir jāšķiro. “Zaļā josta” atgādina, ka izlietotas baterijas ir videi kaitīgi atkritumi, kuri, nepareizi apsaimniekoti, spēj ne tikai piesārņot augsni un gruntsūdeņus ar ķīmiskiem savienojumiem un smagajiem metāliem, bet arī radīt nopietnus veselības traucējumus. Tāpēc to pareiza apsaimniekošana ir īpaši būtiska. Dalība konkursā “Tīrai Latvijai” sniedz ne tikai acīmredzamu ieguldījumu vides stāvokļa uzlabošanai, bet arī māca ilgtermiņā bērniem un jauniešiem pareizas atkritumu apsaimniekošanas pamatprasmes.
Šajā mācību gadā aktīvākās izglītības iestādes bateriju vākšanā Latgales reģionā ir Preiļu 2. vidusskola, kuras audzēkņi savākuši 357 kg bateriju, J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija, kuras audzēkņi savākuši pārstrādei 218 kg izlietotu bateriju, kā arī Vārkavas vidusskola, kuras audzēkņi pārstrādei nogādāja 105 kg bateriju.
No pirmsskolas izglītības iestādēm Latgalē labākos rezultātus uzrādīja Viļānu pilsētas un Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestādes, attiecīgi savācot 101,7 un 101 kg bateriju.
Savukārt, rēķinot, cik daudz izlietotu bateriju savācis vidēji katrs mācību iestādes audzēknis,  savu čaklumu Latgales reģionā visvairāk apliecināja Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi, katrs pārstrādei nogādājot vidēji 5,05 kg bateriju. Arī citas Latgales reģiona pirmsskolas izglītības iestādes šogad naski iesaistīja audzēkņu ģimenes vides attīrīšanā no potenciālā bateriju radītā piesārņojuma. Rezultātā Audriņu pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi katrs vidēji pārstrādei nodevis 1,88 kg bateriju. Turpretī Balvu pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” audzēkņi katrs vidēji savācis 1,84 kg izlietotu bateriju.
Aktīvākais Latgales reģiona novads pēc savāktā bateriju apjoma arī šogad nemainīgi kā pērn ir Daugavpils pilsēta un novads. Izlietoto bateriju vākšanā iesaistoties 18 izglītības iestādēm, savākti 681,5 kg bateriju. Aktīvākās novada skolas šogad ir J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija (savākti 218 kg bateriju), Daugavpils pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestāde (savākti 97 kg bateriju) un Daugavpils 15. pirmsskolas izglītības iestāde (savākti 75 kg bateriju).
No Rēzeknes pilsētas un novada, konkursā “Tīrai Latvijai” aktīvi iesaistoties 13 izglītības iestādēm, savākti 627,2 kg bateriju, kas ir teju divreiz vairāk, nekā pērn. Aktīvākie bateriju vācēji novada mācību iestādēs šogad ir pirmsskolas vecuma bērni ar ģimenēm - Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Vinnijs Pūks”, kuras audzēkņi savāca 299 kg bateriju, Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte”, kuras skolēni pārstrādei nogādāja 93,5 kg bateriju, un Grišānu pirmsskolas izglītības iestāde, savācot 91,5 kg bateriju.
Preiļu pilsētu un novadu bateriju vākšanā pārstāvēja 3 izglītības iestādes, savācot 441 kg bateriju. Lielākais pienesums bateriju vākšanā bija Preiļu 2. vidusskolai, kuras skolēni savāca 357 kg bateriju. Salas pamatskolas audzēkņi pārstrādei nogādāja 51 kg bateriju, savukārt Pelēču pamatskolas audzēkņi savāca 33 kg bateriju.
Izlietoto bateriju vākšanas konkursu “Tīrai Latvijai” organizēja “Zaļā josta” sadarbībā ar AS “BAO” un Valsts izglītības satura centru.

 

Publicēts: 26.05.2022.