Skolēni no Latgales pārstrādei nogādā 2228,7 kg izlietotu bateriju

jIr noslēgusies “Zaļā josta” rīkotā izlietoto bateriju vākšanas konkursa “Tīrai Latvijai” 2020./2021. mācību gada sezona, kuras ietvaros pārstrādei  akciju sabiedrībai “BAO” nogādātas nepilnas 19 tonnas šo videi kaitīgo atkritumu. Lai arī pastāvošo ierobežojumu un attālinātā mācību procesa dēļ kolektīvā bateriju vākšana skolās šogad nebija iespējama, tomēr 67,5 tūkstoši Latvijas bērnu un jauniešu no 295 mācību iestādēm čakli iesaistīja savas ģimenes bateriju vākšanā. Latgales reģionu konkursā pārstāvēja 42 izglītības iestādes, savācot 2228,66 kg izlietotu bateriju. 


“Ir būtiski skaidrot videi kaitīgu atkritumu ietekmi uz dabu, kā arī mācīt bērnus jau no mazotnes atbildīgi un saudzīgi izturēties pret vidi mums apkārt,” norāda “Zaļā josta” pārstāve Laima Kubliņa, uzsverot, ka Vislatvijas izlietoto bateriju vākšanas kampaņa “Tīrai Latvijai” kļuvusi par nozīmīgu ikgadēju vides izglītības projektu simtiem Latvijas izglītības iestādēs. Jāatgādina, ka izlietotas baterijas ir videi kaitīgi atkritumi, kuri, nepareizi apsaimniekoti, spēj ne tikai piesārņot augsni un gruntsūdeņus ar ķīmiskiem savienojumiem un smagajiem metāliem, bet arī radīt nopietnus veselības traucējumus. Tāpēc to pareiza apsaimniekošana ir īpaši būtiska. Dalība konkursā “Tīrai Latvijai” sniedz ne tikai acīmredzamu ieguldījumu vides stāvokļa uzlabošanai, bet arī māca ilgtermiņā bērniem un jauniešiem pareizas atkritumu apsaimniekošanas pamatprasmes.


Latgales reģionu izlietoto bateriju vākšanā šogad pārstāvēja 42 izglītības iestādes, savācot 2 tonnas 228,66 kg bateriju. Aktīvākās izglītības iestādes bateriju vākšanā Latgales reģionā šogad  ir Ludzas 2. vidusskola, kuras audzēkņi savākuši 250 kg bateriju, Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Varavīksne”, kuras audzēkņi ar vecāku palīdzību savākuši pārstrādei 2217 kg izlietotu bateriju, Daugavpils pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestāde, kuras audzēkņi pārstrādei nogādāja 180,6 kg bateriju, kā arī Preiļu 2. vidusskola, savācot 169,4 kg nevajadzīgu bateriju.


Savukārt, rēķinot, cik daudz izlietotu bateriju savācis vidēji katrs mācību iestādes audzēknis,  savu čaklumu Latgales reģionā visvairāk apliecināja Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Varavīksne” audzēkņi, katrs pārstrādei nogādājot vidēji 2,44 kg bateriju. Arī citas Latgales reģiona pirmsskolas izglītības iestādes šogad naski iesaistīja audzēkņu ģimenes vides attīrīšanā no potenciālā bateriju radītā piesārņojuma. Rezultātā Balvu pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” audzēkņi katrs vidēji pārstrādei nodevis 1,64 kg bateriju. Turpretī Daugavpils pilsētas 30. pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi katrs vidēji savācis 1,34 kg izlietotu bateriju.


Aktīvākais Latgales reģiona novads pēc savāktā bateriju apjoma šogad ir Daugavpils pilsēta un novads. Aktīvi izlietoto bateriju vākšanā iesaistoties 12 izglītības iestādēm, savākti 925,6 kg bateriju. Aktīvākās novada skolas šogad ir Daugavpils pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestāde (savākti 180,6 kg bateriju), Daugavpils pilsētas 30. pirmsskolas izglītības iestāde (savākti 162 kg bateriju) un Daugavpils pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestāde (savākti 104,8 kg bateriju).


No Rēzeknes pilsētas un novada, konkursā “Tīrai Latvijai” aktīvi iesaistoties 6 izglītības iestādēm, savākti 356 kg bateriju. Aktīvākās novada skolas šogad ir Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Varavīksne”, kuras audzēkņi savāca 2017 kg bateriju, Kaunatas vidusskola, kuras skolēni pārstrādei nogādāja 40 kg bateriju, un Dricānu vidusskola, savācot 37 kg bateriju.


Balvu pilsētu un novadu bateriju vākšanā pārstāvēja 4 izglītības iestādes, savācot 279,26 kg bateriju. Lielākais pienesums bateriju vākšanā bija Balvu profesionālajai un vispārizglītojošajai vidusskolai, kuras skolēni savāca 160 kg bateriju. Tilžas vidusskolas audzēkņi pārstrādei nogādāja 93 kg bateriju, savukārt Balvu pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” audzēkņi ar vecāku palīdzību savāca 26,26 kg bateriju.


Izlietoto bateriju vākšanas konkursu “Tīrai Latvijai” organizē “Zaļā josta” sadarbībā ar AS “BAO”, Valsts izglītības satura centru un Latvijas Tirgotāju asociāciju.


Paldies atbalstītājiem “Elektrum” Energoefektivitātes centrs, AS “Swedbank”, SIA “Rūjienas saldējums”, SIA “PURE CHOCOLATE”, SIA “ZEIT HOTEL” Tīklu parks, SIA “Apgāds Zvaigzne ABC” un SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs”.