Rīgas reģiona mācību iestādes nodod pārstrādei 5198,4 kg izlietotu bateriju, izcīnot 2 godalgas

jIr noslēgusies “Zaļā josta” rīkotā izlietoto bateriju vākšanas konkursa “Tīrai Latvijai” 2020./2021. mācību gada sezona, kuras ietvaros pārstrādei  akciju sabiedrībai “BAO” nogādātas nepilnas 19 tonnas šo videi kaitīgo atkritumu. Lai arī pastāvošo ierobežojumu un attālinātā mācību procesa dēļ kolektīvā bateriju vākšana skolās šogad nebija iespējama, tomēr 67,5 tūkstoši Latvijas bērnu un jauniešu no 295 mācību iestādēm čakli iesaistīja savas ģimenes bateriju vākšanā. Rīgas reģionu konkursā pārstāvēja 97 izglītības iestādes, savācot 5198,4 kg izlietotu bateriju. 


“Ir būtiski skaidrot videi kaitīgu atkritumu ietekmi uz dabu, kā arī mācīt bērnus jau no mazotnes atbildīgi un saudzīgi izturēties pret vidi mums apkārt,” norāda “Zaļā josta” pārstāve Laima Kubliņa, uzsverot, ka Vislatvijas izlietoto bateriju vākšanas kampaņa “Tīrai Latvijai” kļuvusi par nozīmīgu ikgadēju vides izglītības projektu simtiem Latvijas izglītības iestādēs. Jāatgādina, ka izlietotas baterijas ir videi kaitīgi atkritumi, kuri, nepareizi apsaimniekoti, spēj ne tikai piesārņot augsni un gruntsūdeņus ar ķīmiskiem savienojumiem un smagajiem metāliem, bet arī radīt nopietnus veselības traucējumus. Tāpēc to pareiza apsaimniekošana ir īpaši būtiska. Dalība konkursā “Tīrai Latvijai” sniedz ne tikai acīmredzamu ieguldījumu vides stāvokļa uzlabošanai, bet arī māca ilgtermiņā bērniem un jauniešiem pareizas atkritumu apsaimniekošanas pamatprasmes.


Kā katru gadu, arī šajā mācību gadā īpašu aktivitāti dalībai izlietoto bateriju vākšanas konkursā izrādīja Rīgas un Rīgas reģiona izglītības iestādes. Bateriju vākšanai atsaucās 97 izglītības iestādes no Rīgas un Rīgas reģiona, pārstrādei nogādājot 5198,4 kg izlietotu bateriju jeb gandrīz ceturto daļu no visa konkursa laikā savāktā apjoma valstī. 
Rīgas reģionā vislabākie sasniegumi bateriju vākšanā šogad, līdzīgi kā pērn, Ogres 1. vidusskolai, kuras audzēkņi ne tikai savākuši pārstrādei 501 kg bateriju, bet arī izcīnījuši 3. vietu bateriju vākšanā Vislatvijas mērogā. Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas audzēkņi nodeva 386 kg bateriju, savukārt Privātās pamatskolas “Domdaris” audzēkņi pārstrādei nodeva 310 kg bateriju.


Galvaspilsētu Rīgu konkursā pārstāvēja 34 izglītības iestādes, kuru audzēkņi pārstrādei nogādāja 821 kg bateriju. Aktīvākie bateriju vācēji Rīgā šogad mācās Privātā pamatskolā “Domdaris”, savācot 310 kg bateriju. Labi sasniegumi arī Rīgas 258. pirmsskolas izglītības iestādei, kuras audzēkņi pārstrādei savāca 113 kg bateriju, kā arī Rīgas pirmsskolas izglītības iestādei “Madariņa”, kuras audzēkņi pārstrādei nogādāja 84 kg izlietoto bateriju. 
Labi sasniegumi bateriju vākšanā arī Mārupes novada mācību iestādēm. Piedaloties 5 izglītības iestādēm, savākti 619 kg izlietoto bateriju. Šogad bateriju vākšanā Mārupes novadā īpaši izcēlās Jaunmārupes pirmsskolas audzēkņi, kas pārstrādei nogādāja 245 kg bateriju. Arī mazākajiem Mārupes iedzīvotājiem izdevies sniegt nozīmīgu ieguldījumu vides stāvokļa uzlabošanā. Iesaistot visu ģimeni, bērni no Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Zeltrīti” savākuši 162 kg bateriju, savukārt Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Mārzemīte” audzēkņi pārstrādei nogādāja 118 kg bateriju.


Kandavas novadu konkursā “Tīrai Latvijai” šogad pārstāvēja 5 izglītības iestādes, savācot 606 kg bateriju. Čaklākās no tām – Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola, savācot 386 kg bateriju, un Kandavas novada Zantes pamatskola, savācot 140 kg bateriju.


Būtisks rādītājs, kas parāda konkursa dalībnieku čaklumu, ir vidējais savāktais izlietoto bateriju apjoms, rēķinot uz vienu izglītības iestādes audzēkni. Parasti konkursā “Tīrai Latvijai” visvairāk izlietoto bateriju uz vienu audzēkni savāc tieši mazās reģionālās izglītības iestādes. Šogad Rīgas reģionā čaklākie bateriju vācēji mācās Tukuma novada Multifuncionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā (Jauniešu domē), kur katrs audzēknis vidēji ir savācis 5,91 kg bateriju. Tas ir labākais rezultāts Rīgas reģionā, kā arī trešais labākais valsts mērogā, izcīnot 3. vietu Latvijā. Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” audzēkņi vidēji ir savākuši 4,35 kg bateriju katrs. Savukārt Tukuma Tautskolas audzēkņi vidēji ir nodevuši 2,8 kg izlietoto bateriju katrs.


Izlietoto bateriju vākšanas konkursu “Tīrai Latvijai” organizēja “Zaļā josta” sadarbībā ar AS “BAO”, Valsts izglītības satura centru un Latvijas Tirgotāju asociāciju.


Paldies atbalstītājiem “Elektrum” Energoefektivitātes centrs, AS “Swedbank”, SIA “Rūjienas saldējums”, SIA “PURE CHOCOLATE”, SIA “ZEIT HOTEL” Tīklu parks, SIA “Apgāds Zvaigzne ABC” un SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs”.