No Kurzemes reģiona skolām izvestas 5,318 t izlietotu bateriju.

Kurzemes skolas izcīna 4 godalgas bateriju vākšanas konkursā

Ir noslēgusies “Zaļā josta” rīkotā izlietoto bateriju vākšanas konkursa “Tīrai Latvijai” 2021./2022. mācību gada sezona, kuras ietvaros sadarbībā ar AS “BAO” pārstrādei nogādātas nepilnas 25 tonnas šo videi kaitīgo atkritumu – tas ir par 6 tonnām vairāk, nekā pērn. Konkursa laikā teju 75 tūkstoši Latvijas bērnu un jauniešu no 314 mācību iestādēm čakli iesaistīja savas ģimenes un draugus izlietoto bateriju vākšanā, kas tagad ir pārstrādātas vērtīgās otrreizējās izejvielās. Kurzemes reģionu konkursā pārstāvēja 47 izglītības iestādes, savācot 5318 kg izlietotu bateriju. Turklāt 3 izglītības iestādes no Kurzemes izcīnīja godalgotas vietas valsts mērogā – Sikšņu pamatskola (2 nominācijās), Saldus novada pašvaldības Jaunlutriņu pamatskola un Gaiķu pamatskola.
“Pēdējo gadu laikā “Zaļā josta” rīkoto otrreizējo izejvielu vākšanas kampaņās Kurzemes reģions ir īpaši izcēlies ar vairākām godalgām. Pērn kurzemnieki lepojās ar trim godalgām, šogad – jau četras. Tas uzskatāmi parāda, ka rūpes par vidi un vēlme līdzdarboties zaļākas Latvijas labā Kurzemes reģiona bērniem un jauniešiem ir īpaši nozīmīga,” norāda “Zaļā josta” pārstāve Laima Kubliņa, uzsverot, ka izlietotas baterijas ir videi kaitīgi atkritumi, kuri, nepareizi apsaimniekoti, spēj ne tikai piesārņot augsni un gruntsūdeņus ar ķīmiskiem savienojumiem un smagajiem metāliem, bet arī radīt nopietnus veselības traucējumus. Tāpēc to pareiza apsaimniekošana ir īpaši būtiska. Dalība konkursā “Tīrai Latvijai” sniedz ne tikai acīmredzamu ieguldījumu vides stāvokļa uzlabošanai, bet arī māca ilgtermiņā bērniem un jauniešiem pareizas atkritumu apsaimniekošanas pamatprasmes.
Kurzemes reģionu izlietoto bateriju vākšanā šogad pārstāvēja 47 izglītības iestādes, savācot 5318 kg bateriju. 
Kurzemes reģiona mācību iestādes ik gadu izrāda lielu aktivitāti izlietoto bateriju vākšanā. Šogad skolēnu centība vainagojusies ar četrām izcīnītām godalgām izlietoto bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai”. Sikšņu pamatskolas audzēkņi šogad atzīti par čaklākajiem bateriju vācējiem ne tikai Kurzemē, bet arī visā valsts mērogā. Pārstrādei nogādājot 1090 kg bateriju, Sikšņu pamatskolas skolēni ieguvuši pirmo vietu uzreiz divās nominācijās – pēc savāktā bateriju daudzuma iestādē, kā arī, pēc savāktā izlietoto bateriju daudzuma, rēķinot uz katru iestādes audzēkni (savākti vidēji 29,46 kg bateriju uz katru audzēkni). Otri aktīvākie bateriju vācēji Kurzemē ir Gaiķu pamatskolas skolēni, savācot 788 kg bateriju. Gaiķu pamatskolas skolēni arī ieguvuši trešo vietu valsts mērogā pēc savāktā bateriju daudzuma uz katru skolas audzēkni, savācot vidēji 18,76 kg bateriju katrs. Nemainīgas pozīcijas, salīdzinājumā ar pagājušo gadu, izdevies nosargāt  Saldus novada pašvaldības Jaunlutriņu sākumskolai, kas, savācot kopumā 355,5 kg bateriju, iegūst trešo vietu Kurzemes reģionā un nemainīgi ir otrie labākie valsts mērogā, rēķinot uz vienu skolas audzēkni, savācot vidēji 22,22 kg bateriju katrs.
Visvairāk bateriju Kurzemē savāktas Rucavas novadā, kuru pārstāvēja jau minētā Sikšņu pamatskola ar savāktiem 1090 kg bateriju un Rucavas pamatskola, kuras audzēkņi savākuši 43 kg bateriju.
Brocēnu novadā, piedaloties 3 izglītības iestādēm, savākti 860 kg bateriju. Aktīvākās Brocēnu novada iestādes – Gaiķu pamatskola, savācot 788 kg bateriju, un Brocēnu novada pirmsskolas izglītības iestāde “Vālodzīte”, savācot 49 kg bateriju.
Ievērojams izlietoto bateriju apjoms savākts arī Liepājas pilsētā. Piedaloties 6 izglītības iestādēm, savākti nepilni 624 kg bateriju. Aktīvākā no Liepājas skolām – Liepājas Ezerkrasta sākumskola, kuras audzēkņi savākuši 273 kg bateriju, kā arī Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte” ar savāktiem 101 kg bateriju un “Delfīns”, kuras audzēkņi savāca 94 kg bateriju.
Rēķinot pēc savāktā izlietoto bateriju apjoma uz vienu mācību iestādes audzēkni, labākie sasniegumi Kurzemes reģionā ir Sikšņu pamatskolai (savākti 29,46 kg bateriju uz vienu audzēkni), Saldus novada pašvaldības Jaunlutriņu sākumskolai (savākti 22,22 kg bateriju uz vienu audzēkni), Gaiķu pamatskolai (savākti 18,76 kg bateriju uz vienu audzēkni), Liepājas pirmsskolas izglītības iestādei “Delfīns” (savākti 4,28 kg bateriju uz vienu audzēkni).
Izlietoto bateriju vākšanas konkursu “Tīrai Latvijai” organizēja “Zaļā josta” sadarbībā ar AS “BAO” un Valsts izglītības satura centru. 
 

Publicēts:26.05.2022.