No Kurzemes reģiona skolām izvestas 3,147 t izlietotu bateriju

lIr noslēgusies “Zaļā josta” rīkotā izlietoto bateriju vākšanas konkursa “Tīrai Latvijai” 2020./2021. mācību gada sezona, kuras ietvaros pārstrādei akciju sabiedrībai “BAO” nogādātas nepilnas 19 tonnas šo videi kaitīgo atkritumu. Lai arī pastāvošo ierobežojumu un attālinātā mācību procesa dēļ kolektīvā bateriju vākšana skolās šogad nebija iespējama, tomēr 67,5 tūkstoši Latvijas bērnu un jauniešu no 295 mācību iestādēm čakli iesaistīja savas ģimenes bateriju vākšanā. Kurzemes reģionu konkursā pārstāvēja 48 izglītības iestādes, savācot 3147 kg izlietotu bateriju. Gaiķu pamatskola izcīna godalgu divās nominācijās. Saldus novada pašvaldības Jaunlutriņu sākumskola – otri labākie valsts mērogā.

“Ir būtiski skaidrot videi kaitīgu atkritumu ietekmi uz dabu, kā arī mācīt bērnus jau no mazotnes atbildīgi un saudzīgi izturēties pret vidi mums apkārt,” norāda “Zaļā josta” pārstāve Laima Kubliņa, uzsverot, ka Vislatvijas izlietoto bateriju vākšanas kampaņa “Tīrai Latvijai” kļuvusi par nozīmīgu ikgadēju vides izglītības projektu simtiem Latvijas izglītības iestādēs. Jāatgādina, ka izlietotas baterijas ir videi kaitīgi atkritumi, kuri, nepareizi apsaimniekoti, spēj ne tikai piesārņot augsni un gruntsūdeņus ar ķīmiskiem savienojumiem un smagajiem metāliem, bet arī radīt nopietnus veselības traucējumus. Tāpēc to pareiza apsaimniekošana ir īpaši būtiska. Dalība konkursā “Tīrai Latvijai” sniedz ne tikai acīmredzamu ieguldījumu vides stāvokļa uzlabošanai, bet arī māca ilgtermiņā bērniem un jauniešiem pareizas atkritumu apsaimniekošanas pamatprasmes.

Kurzemes reģionu izlietoto bateriju vākšanā šogad pārstāvēja 48 izglītības iestādes, savācot 3147 kg bateriju.

Kurzemes reģiona mācību iestādes ik gadu izrāda lielu aktivitāti izlietoto bateriju vākšanā. Šogad skolēnu centība vainagojusies ar trim izcīnītām godalgām konkursā “Tīrai Latvijai”. Gaiķu pamatskolas audzēkņi šogad atzīti par čaklākajiem bateriju vācējiem Kurzemē, pārstrādei nogādājot 545 kg bateriju. Turklāt Gaiķu pamatskola izcīna divas godalgas valsts mērogā – otrā vieta Latvijā pēc savāktā bateriju daudzuma iestādē, kā arī pirmā vieta Latvijā pēc savāktā bateriju apjoma vidēji uz vienu iestādes audzēkni. Katrs skolas audzēknis vidēji pārstrādei nodevis 14,34 kg bateriju. Otrie aktīvākie bateriju vācēji Kurzemē un visā Latvijā kopumā – Saldus novada pašvaldības Jaunlutriņu sākumskolas audzēkņi, kas, savācot vidēji 7,33 kg bateriju, ieguvuši otro vietu valsts mērogā.

Talsu pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” audzēkņi ar vecāku palīdzību pārstrādei nodeva 384 kg bateriju, Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” audzēkņi ar vecāku palīdzību pārstrādei nogādāja 200 kg bateriju.

Visvairāk bateriju Kurzemē savāktas Brocēnu novadā. Piedaloties 4 izglītības iestādēm, savākti 637 kg bateriju. Aktīvākās novada skolas bateriju vākšanā – Gaiķu pamatskola (545 kg bateriju) un Remtes pamatskola (65 kg bateriju).

Talsu novadā, piedaloties 3 izglītības iestādēm, savākti 514 kg bateriju. Aktīvākās Talsu novada iestādes - Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš” (384 kg bateriju) un Laidzes pirmsskolas izglītības iestāde “Papardīte” (130 kg).

Ievērojams bateriju apjoms savākts arī Ventspils pilsētā un novadā. Piedaloties 9 izglītības iestādēm, savākti 460 kg bateriju. Aktīvākā no tām – Ventspils 1. pamatskola, kuras audzēkņi savākuši 135 kg bateriju, kā arī Puzes pamatskola, kuras audzēkņi savāca 120 kg bateriju.

Rēķinot pēc savāktā izlietoto bateriju apjoma uz vienu mācību iestādes audzēkni, labākie sasniegumi Kurzemes reģionā ir Gaiķu pamatskolai (savākti 14,34 kg bateriju uz vienu audzēkni), Saldus novada pašvaldības Jaunlutriņu sākumskolai (savākti 7,33 kg bateriju uz vienu audzēkni), Talsu pirmsskolas izglītības iestādei “Zvaniņš” (savākti 3,15 kg bateriju uz vienu audzēkni), Laidzes pirmsskolas izglītības iestādei “Papardīte” (savākti 2,24 kg bateriju uz vienu audzēkni).

Izlietoto bateriju vākšanas konkursu “Tīrai Latvijai” organizē “Zaļā josta” sadarbībā ar AS “BAO”, Valsts izglītības satura centru un Latvijas Tirgotāju asociāciju.

Paldies atbalstītājiem “Elektrum” Energoefektivitātes centrs, AS “Swedbank”, SIA “Rūjienas saldējums”, SIA “PURE CHOCOLATE”, SIA “ZEIT HOTEL” Tīklu parks, SIA “Apgāds Zvaigzne ABC” un SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs”.