Seminārs projekta “Izaicinājums – Atkritumiem Nē!” dalībniekiem

*

Valsts izglītības un Satura centrs sadarbībā ar Zaļā josta aicina visus projekta “Izaicinājums – Atkritumiem Nē!” dalībniekus un pedagogus, kas šogad ir pieteikušies dalībai “Izaicinājumā – Atkritumiem Nē!”, piedalīties izglītojošā seminārā un pieredzes apmaiņā, kas notiks 2022.gada 2.februārī Zoom platformā
Semināra darba kārtība:

14.00    Semināra atklāšana. Ievads. Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Inese Liepiņa

14.10   Aktualitātes atkritumu apsaimniekošanas jomā Eiropā un Latvijā 
            Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktore Rudīte Vesere

14.30    Ceļā uz bezatkritumu dzīvesveidu
             Biedrības Zero Waste pārstāve Mairita Lūse

14.40    Kāpēc šķirot atkritumus ir nozīmīgi? 
             SIA Zaļā josta projektu direktore Aija Caune 

15.00    Skolu labās prakses piemēri projekta realizācijā attālinātās mācīšanās apstākļos

15.30    Turpmākā darbība projektā. 

16.00    Semināra noslēgums