Izlietoto bateriju vākšanas konkurss 2023/2024

Konkurss
*

"Zaļā josta" ar prieku paziņo, ka 2024.gada 5.oktobrī tiek uzsākts šī mācību gada izlietoto bateriju vākšanas konkurss "Tīrai Latvijai!".

"Zaļā josta" sadarbībā ar AS "BAO" un Valsts izglītības satura centru aicina Latvijas pirmsskolas, vispārējās, interešu un profesionālās izglītības iestādes iesaistīties izlietoto bateriju vākšanas konkursā "Tīrai Latvijai!" 2023./2024. mācību gadā.

Aicinām iepazīties ar konkursa nolikumu un plakātu šeit un sīkāku informāciju skatiet sadaļā Apraksts:

Konkursa nolikums

Konkursa plakāts

Piedaloties konkursā, ikkatrs tā dalībnieks veicinās videi kaitīgu preču nenonākšanu dabā un to pārstrādi otrreizējās izejvielās, saudzējot vidi un taupot resursus.

Kampaņas "Tīrai Latvijai"dalībnieki šajā sezonā visas "VEF Rīga" komandas mājas spēles skolēniem ir ielūgums apmeklēt bez maksas. Pie ieejas Rimi OC vai biļešu kasē Arēnā Rīga pirms spēles jāuzrāda skolēna apliecība vai skolēna ekarte, kas tiks samainīta pret ieejas biļeti. Par ielūgumiem pirms spēlēm, aicinājums rakstīt e-pastu martins@vefriga.com; aija.caune@zalajosta.lv, norādot izglītības iestādi, konkursu, kurā piedalās. Par interesējošo biļešu skaitu obligāti jāsazinās vismaz 2 dienas pirms spēles norises. Ielūgumus pirms spēles nosūtīs e-pastā. 

Izlietoto bateriju vākšanas konkurss izglītības iestādēm kļuvis par ikgadēju tradīciju, ar kuras palīdzību "Zaļā josta" īsteno videi kaitīgu preču reģenerāciju Latvijā. Konkurss ik gadu apvieno bērnus un jauniešus, palīdzot visiem piedalīties tīras Latvijas vides veidošanā un vērtīgu resursu taupīšanā.

Turklāt konkursa laikā bērni mācās izprast izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi, iepazīst bateriju pārstrādes gaitu un savām acīm ierauga, cik daudz šo videi kaitīgo atkritumu katrs no mums ik gadu rada.

Pieteikšanās konkursam

Pieteikšanās konkursam un izlietoto bateriju vākšana un reģistrēšana konkursa datu bāzē www.tirailatvijai.lv norisinās līdz 2024. gada 15. martam.

Bateriju vākšana, uzskaite un izvešana

Konkursa ietvaros drīkst vākt un pārstrādei nodot tikai izlietotas baterijas un akumulatorus, kas vairs nav derīgi lietošanā.

Konkursa dalībnieki (Izglītības iestādes) savākto bateriju apjomu reģistrē konkursa datu bāzē savas izglītības iestādes izveidotajā dalībnieka profilā līdz 15.03.2024.

Izlietoto bateriju izvešana no izglītības iestādēm notiek tikai vienu reizi – sākot no 2024.gada 15.marta līdz 2024.gada 22.aprīlim (konkrētais izvešanas laiks tiks paziņots katram Dalībniekam personīgi un atsevišķi).

Uzvarētāju noteikšana un apbalvošana

Konkursa uzvarētājus noteiks 2 nominācijās - gan pēc savāktā izlietoto bateriju apjoma uz vienu izglītības iestādes audzēkni, gan pēc kopējā izglītības iestādes savāktā bateriju apjoma. Konkursa rezultāti tiks apkopti un paziņoti 2024. gada 9. maijā.

Par balvu fondu

  1. vieta – naudas balva 400.00 EUR
  2. vieta – naudas balva 300.00 EUR
  3. vieta – naudas balva 200.00 EUR

Papildu informācija

Par konkursa norisi: e-pasts: konkurss@zalajosta.lv; tālr.: 67808112 vai 29277035.

Lai pieteiktos konkursam:
1. Ja ir lietotāja profils, pieslēdzies
1. Ja nav lietotāja profils, reģistrējies
atgūti 0.81 kg mangāna!
atgūti 0.63 kg dzelzs!
atgūti 0.48 kg cinka!
atgūti 0.18 kg grafīta!
Dalībnieki
Pozīcija Skola Reģions Pieteikts Izvests uz vienu skolēnu
51 Dricānu PII Latgales reģions, Rēzeknes novads, Dricānu pagasts 10.00 kg
52 Robežnieku pamatskola Latgales reģions, Krāslavas novads, Robežnieku pagasts 0.20 kg
53 Dobeles pirmsskolas izglītības iestāde "Spodrītis" Zemgales reģions, Dobeles novads, Dobeles pilsēta 100.00 kg
54 Viļānu pagasta PII "Bitīte" Latgales reģions, Rēzeknes novads, Viļānu pagasts
55 Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde "Eglīte" Kurzemes reģions, Ventspils
56 Krāslavas Varavīksnes vidusskola Latgales reģions, Krāslavas novads, Krāslavas pilsēta 5.00 kg
57 Aizputes pagasta pamatskola Kurzemes reģions, Dienvidkurzemes novads, Aizputes pagasts
58 Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde "Mežavēji" Rīgas reģions, Ādažu novads, Ādažu pagasts
59 Krāslavas PII "Pienenīte" Latgales reģions, Krāslavas novads, Krāslavas pilsēta
60 Jūrmalas Majoru vidusskola Rīgas reģions, Jūrmala
61 Daugavpils Saskaņas pamatskola Latgales reģions, Daugavpils
62 Stopiņu pamatskola Rīgas reģions, Ropažu novads, Stopiņu pagasts 50.00 kg
63 Brocēnu pirmsskolas izglītības iestāde "Varavīksne" Kurzemes reģions, Saldus novads, Brocēnu pilsēta
64 DDAV (Raipoles8) Latgales reģions, Daugavpils
65 Barkavas pamatskola Vidzemes reģions, Madonas novads, Barkavas pagasts
66 Krustpils pamatskola Zemgales reģions, Jēkabpils novads, Jēkabpils valstspilsēta 48.20 kg
67 Zūru pamatskola Kurzemes reģions, Ventspils novads, Vārves pagasts
68 Pļavmuižas saieta nams Kurzemes reģions, Talsu novads, Laucienes pagasts
69 Līvu pirmsskolas izglītības iestāde Vidzemes reģions, Cēsu novads, Cēsu pilsēta
70 Ziemeru pamatskola Vidzemes reģions, Alūksnes novads, Ziemera pagasts
71 Ojāra vācieša Gaujienas pamatskolas programmu realizācijas vieta Trapenē (Trapenes sākumskola) Vidzemes reģions, Smiltenes novads, Trapenes pagasts 3.00 kg
72 PII "Cīrulītis" Vidzemes reģions, Ogres novads, Ogres valstspilsēta 50.00 kg
73 PPII"Pūcīte" Rīgas reģions, Rīga
74 PII"Pasaciņa" Vidzemes reģions, Madonas novads, Praulienas pagasts 80.00 kg
75 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola Latgales reģions, Daugavpils
76 Ugāles pirmsskolas izglītības iestāde "Lācītis" Kurzemes reģions, Ventspils novads, Ugāles pagasts 0.00 kg
77 Ozolnieku pirmsskolas izglītības iestāde "Pūcīte" Zemgales reģions, Jelgavas novads, Ozolnieku pagasts
78 Ropažu PII"Annele" Rīgas reģions, Ropažu novads, Ropažu pagasts
79 Uļjanovas PII ,,Skudriņa" Latgales reģions, Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts
80 Privātā pirmsskola "Creakids" Rīgas reģions, Rīga
81 Kalvenes pamatskola Kurzemes reģions, Dienvidkurzemes novads, Kalvenes pagasts 10.00 kg
82 Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaigznīte" Rīgas reģions, Rīga 20.00 kg 0.00 kg
83 Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola Mārītes grupa Vidzemes reģions, Limbažu novads, Viļķenes pagasts 385.64 kg 0.00 kg
84 Strenču PII "Minkāns" Vidzemes reģions, Valmieras novads, Strenču pilsēta
85 PII Bitīte Vidzemes reģions, Saulkrastu novads, Sējas pagasts
86 Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestāde Latgales reģions, Daugavpils
87 Zanes pamatskola Kurzemes reģions, Tukuma novads, Zantes pagasts
88 Turlavas pamatskola Kurzemes reģions, Kuldīgas novads, Turlavas pagasts
89 Bauskas PII Zīlīte Zemgales reģions, Bauskas novads, Bauskas pilsēta
90 Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola Latgales reģions, Balvu novads, Balvu pilsēta
91 Alojas Ausekļa vidusskola Vidzemes reģions, Limbažu novads, Alojas pilsēta
92 Salaspils novada pašvaldības PII Atvasīte Rīgas reģions, Salaspils novads, Salaspils pilsēta 5.24 kg
93 Kandavas tehnikuma Saulaines T/S Zemgales reģions, Bauskas novads, Rundāles pagasts 9.98 kg
94 Jēkabpils novada Jēkabpils p.i.i."Zvaniņš" Zemgales reģions, Jēkabpils novads, Jēkabpils valstspilsēta
95 Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils" Rīgas reģions, Rīga
96 Ozolnieku PII "Zīlīte" Zemgales reģions, Jelgavas novads, Ozolnieku pagasts
97 Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Namiņš" Latgales reģions, Ludzas novads, Ludzas pilsēta
98 Kokneses pamatskola - attīstības centrs Zemgales reģions, Aizkraukles novads, Kokneses pagasts
99 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības PII "Ķipari" Zemgales reģions, Jelgava
100 Jaunalūksnes PII "Pūcīte" Vidzemes reģions, Alūksnes novads, Jaunalūksnes pagasts 10.00 kg