Ziņas

Iesaistot sabiedrību otrreizējo izejvielu vākšanas kampaņā, “Zaļa josta” papildu rūpēm par vidi vērš uzmanību bērnu drošības aspektiem

Uzsverot drošības aspektus, “Zaļā josta” aicina visas izglītības iestādes, kuras piedalās “Zaļā josta” rīkotajā izlietoto bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”, vēlreiz padomāt un pievērst uzmanību arī bērnu drošības jautājumiem. Īpaši aicinām pirmsskolas izglītības iestādes izvēlēties bērniem drošas vietas, kur novietot “Zaļā josta” sadarbībā ar AS “BAO” izsniegtās kastītes izlietotajām baterijām – tās novietot vietās, kur bērni bez pieaugušo palīdzības nevar piekļūt savāktajām izlietotajām baterijām.
Rūpējoties gan par tīru Latviju, aicinot iedzīvotājus šķirot atkritumus, nedrīkst aizmirst arī par drošības aspektiem mūsu dzīvībai. Visu veidu baterijas ir videi kaitīgas preces un satur toksiskas vielas, kas nonākot cilvēka organismā, var radīt veselībai bīstamus kaitējumus, piemēram, iekšējo audu apdegumus, kancerogēnu iedarbību, dažādas saslimšanas, līdz pat letālam iznākumam.
Aicinām ikvienu pievērst lielāku uzmanību mājās, izmantojot dažādas elektriskās ierīces, lai bērniem nav tiešs kontakts ar dažādu veidu baterijām. Neatstājiet bez uzraudzības bīstamus priekšmetus bērniem pieejamās vietās, kā arī izglītojiet viņus par dažādu priekšmetu bīstamību saskarsmei ar ķermeni. Rūpīgi izvērtējiet bērnu rotaļlietas atbilstoši viņu vecumam un pārliecinieties, ka baterijas nav viegli izņemamas no rotaļlietām, ar kurām tās tiek darbinātas.
Rūpēsimies gan par drošu apkārtēju vidi, gan arī par bērnu drošību!

Uzziņai:
2017./2018. mācību gadā “Zaļā josta” rīkotajā otrreizējo izejvielu vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!” ar bērnu un jauniešu starpniecību savāca un uz pārstrādi nogādāja 35,329 tonnas izlietotu bateriju. Bateriju vākšanas konkurss norisinājās 12. reizi un tā laikā izdevās pārstrādei nogādāt par gandrīz tonnu vairāk šo videi kaitīgo atkritumu nekā gadu iepriekš, veicinot vides saudzēšanu no piesārņojuma, vērtīgu otrreizējo izejvielu atgūšanu un bīstamu ķīmisku vielu nenonākšanu dabā. 2018./2019. gada rīkotais konkurss noslēgsies šī gada maijā, kad tiks noskaidroti kampaņas “Tīrai Latvijai!” rezultāti un čaklākie izlietoto bateriju vācēji valstī.

Izlietotās baterijas

2017/2018. māc. gadā skolēni savāca 35,3 tonnas izlietotu bateriju

2017./2018. mācību gadā “Zaļā josta” rīkotajā otrreizējo izejvielu vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!” ar bērnu un jauniešu starpniecību savāca un uz pārstrādi nogādāja 35,329 tonnas izlietotu bateriju. Bateriju vākšanas konkurss norisinājās 12. reizi un šogad izdevies pārstrādei nogādāt par gandrīz tonnu vairāk šo videi kaitīgo atkritumu nekā pērn, veicinot vides saudzēšanu no piesārņojuma, vērtīgu otrreizējo izejvielu atgūšanu un bīstamu ķīmisku vielu nenonākšanu dabā.

Konkursā “Tīrai Latvijai!” izlietoto bateriju vākšanai pieteicās 335 izglītības iestādes no visas Latvijas, apvienojot 80 306 bērnu un jauniešu pūles tīrākas Latvijas veicināšanā. Visas konkursa laikā savāktās izlietotās baterijas apsaimniekoja ilggadējs konkursa partneris AS “BAO”, gādājot, lai baterijas tiktu pārstrādātas un nonāktu atkārtotā apritē.

Visvairāk izlietoto bateriju savāktas un izvestas no Rīgas pilsētas mācību iestādēm – kopumā 2 t un 948,5 kg. Līdzīgi rezultāti arī Liepājas mācību iestādēm, savācot 2 t un 880,3 kg bateriju. Jelgavas pilsētas un novada mācību iestādes savākušas 1 t un 961,95 kg izlietoto bateriju.

Savukārt, vērtējot mācību iestāžu atsaucību un arī pašu konkursa dalībnieku – bērnu un jauniešu atsaucību, uzslavas iegūst Rīgas pilsēta, kuru konkursā pārstāvēja 17054 skolēni, Ventspils pilsēta un novads, kuru konkursā pārstāvēja 5682 skolēni, kā arī Jelgavas pilsēta un novads ar 4875 dalībniekiem.

Apkopojot konkursa rezultātus, noteikti uzvarētāji divās nominācijās – pēc savāktā bateriju apjoma uz vienu izglītības iestādes audzēkni un pēc savāktā apjoma uz visu mācību iestādi kopumā.

Konkursa rezultāti saskaņā ar nolikumu:

Pēc savāktā bateriju daudzuma uz vienu audzēkni izglītības iestādē:
1.vieta – Sikšņu pamatskola – 37,742 kg
2.vieta – Tilžas vidusskolas vispārējās pirmsskolas izglītības grupa – 16,58 kg
3.vieta – Zilupes pirmsskolas izglītības iestāde – 11,634 kg

Pēc visvairāk savāktā bateriju daudzuma izglītības iestādē:
1.vieta – Sikšņu pamatskola – 1t 811,6 kg
2.vieta – Ķekavas vidusskola – 1t 168 kg
3.vieta – Liepājas A.Puškina 2. vidusskola – 1t 62,3 kg

Desmit aktīvākie audzēkņi – individuālie bateriju vācēji :
1. Rainers Keirāns / Sikšņu pamatskola – 1t 122 kg
2. Maksims Jericjans / Liepājas A.Puškina 2. vidusskola – 874,6 kg
3. Mariss Kadaģis / Krotes Kronvalda Ata pamatskola – 520 kg
4. Emīls Petriks / Kuldīgas pamatskola – 440 kg
5. Ričards Austers / Tārgales pamatskola – 490 kg
6. Haralds Hirts / Smiltenes vidusskola – 350 kg
7. Ance Lote Klodža / Valmieras Pārgaujas sākumskola – 316 kg
8. Elīna Jaunskunga / Liepājas PII “Delfīns” – 304 kg
9. Anrijs Busulis / Talsu PII “Zvaniņš” – 240 kg
10. Laura Lamberte / Madlienas VPII “Taurenītis” – 232 kg