Drīzumā: makulatūras un bateriju vākšanas konkursi

Vairāk nekā 10 000 zaļi domājošu bērnu un jauniešu no visas Latvijas pulcējās ZAĻĀS JOSTAS VIDES SVĒTKOS

Konkursi ik gadus apvieno simtiem izglītības iestāžu un tūkstošiem bērnu, lai, vācot makulatūru un baterijas, kopīgi saudzētu un taupītu dabas resursus, tādējādi vēršot bērnu un jauniešu uzmanību atkritumu šķirošanas nepieciešamībai un nozīmei ikdienas dzīvē, kā arī veidotu izpratni, ka pareizi sašķiroti un pārstrādei nodoti atkritumi kļūst par vērtīgām izejvielām jaunu produktu ražošanā.

PIETEIKŠANĀS KONKURSIEM

Sekojiet informācijai mājas lapā tirailatvijai.lv, lai uzzinātu par pieteikšanās sākumu.

PAPILDU INFORMĀCIJA:

Par konkursa norisi: Aija Caune, e-pasts: konkurss@zalajosta.lv; tālr.: 67808321; mob.tālr.: 29277035